ในทุกบ้าน ทุกชุมชน ทุกท้องที่ มีวิถีชีวิต มีเรื่องราวของตัวเอง ที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่แตกต่าง ซุกซ่อนไว้ แต่ที่ผ่านมา เราถูกทำให้รับรู้เพียงแค่เรื่องเล่ากระแสหลักจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มักเชื่อมโยงกับชนชั้นเจ้านายเท่านั้น ผ่านการกดทับในระบบการศึกษา และการเซ็นเซอร์

Project “เล่าเรื่องที่บ้านผ่าน Webtoon” คือโครงการประกวดที่เปิดให้นักวาดนักเขียนการ์ตูน จากทั่วประเทศ ส่งเรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่ในบ้าน ในชุมชน เผยให้เห็นความเป็นตัวเองผ่าน Webtoon และหากเรื่องไหนได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท ในการผลิต Webtoon 1 เรื่อง จำนวนไม่น้อยกว่า 80 ช่อง ไม่จำกัดจำนวนตอน ไม่จำกัดเทคนิคการวาด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดเชื้อชาติ
 2. จำนวนสมาชิกตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 3. ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 4. เคยมีประสบการณ์การทำ Webtoon
 5. มีความรับผิดชอบตลอดโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้เงื่อนไของค์กร

รูปแบบผลงาน : 

 1. Webtoon ไม่จำกัดเทคนิคการวาด 
 2. จำนวนไม่น้อยกว่า 80 ช่อง (ไม่จำกัดจำนวนตอน)
 3. ห้ามการใช้ Generative AI ในการสร้างผลงาน
 4. ขนาดของผลงานแต่ละหน้า กว้างไม่เกิน 800px ยาวไม่เกิน 1280px
ตัวอย่างขนาด


ขั้นตอนการสมัคร

กรอกแบบฟอร์ม และส่ง Proposal ได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaPnD_CQXnyqK1fl5yPV1oY5x91mUUuytEqlj3P-CIYAlbJw/viewform

หมายเหตุ: สิ่งที่ต้องมีใน Proposal

 1. ชื่อเรื่อง
 2. เรื่องย่อ (Log Line)
 3. Big Idea
 4. Statement
 5. Genre
 6. โครงเรื่อง (Plot)
 7. Character Sheet
 8. ภาพพรีวิวเรื่อง (Key Visual)
 9. แหล่งอ้างอิง
 10. ชื่อผู้ประสานงาน/รายชื่อทีมงาน
 11. Portfolio

ระยะเวลาโครงการ

 1. 2 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567 : เปิดรับใบสมัคร
 2. 8 เมษายน 2567 : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 ทีม เพื่อเข้าร่วม Workshop

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขผู้ที่ได้รับรางวัล

 1. ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลต้องวาด Webtoon จำนวนช่องไม่น้อยกว่า 80 ช่อง ไม่จำกัดจำนวนตอน
 2. ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลต้องส่งมอบชิ้นงานให้กับทางมูลนิธิคณะก้าวหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถส่งชิ้นงานได้ภายในเวลา ต้องคืนเงินรางวัลที่ได้รับไปเต็มจำนวน
 3. ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิคณะก้าวหน้าตลอดโครงการ หรือกิจกรรมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง
 4. ลิขสิทธิ์เป็นของผู้ที่ได้รับเงินรางวัล
 5. ผลงานจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆของทางมูลนิธิคณะก้าวหน้า
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Author

คณะก้าวหน้า
“เราจะเดินหน้าทำงานทางความคิด สร้างความเป็นไปได้ในการปลุกเอาประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ จากจำนวนนับ จากที่เคยเป็นเพียงวัตถุ ..ให้กลายเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง”