Progressive Fund

กองทุนก้าวหน้า เพื่อสร้างสังคมที่ดีกว่า

มูลนิธิคณะก้าวหน้าเปิด ‘กองทุนก้าวหน้า’ เพื่อเติมเต็มความมุ่งมั่งของคนมีไฟที่อยากริเริ่มทำอะไรบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยงบประมาณโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท ให้เปิดให้บุคคลทั่วไปได้ขอทุนเพื่อทำโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นประชาธิปไตย ความหลากหลายทางเพศ ชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม เสรีภาพในการแสดงออก ปัญหาที่ดิน ทุนผูกขาด ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ปฏิรูปกองทัพ ศาลและกระบวนการยุติธรรม ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ โดยปี 2564 มีผู้สมัครมากถึง 120 โครงการ มอบให้ผู้ผ่านคัดเลือกจำนวน 20 ทุน

ตัวอย่างโครงการที่มูลนิธิคณะก้าวหน้าสนับสนุน

SCALA

ภาพยนตร์สารคดี Scala ขนาดย่อม ความยาวเพียง 65 นาที โดยอนันตา ธิตานัตต์ บันทึกสุดท้ายของโรงหนังสกาลา  เป็นหนังสารคดีที่ได้รับคัดเลือกให้ฉายเปิดตัวที่เทศกาลภาพยนตร์เบอร์ลิน

artn’t Project x NUSANTARA

artn’t Project x NUSANTARA : ศิลปะ การเมือง พื้นที่ และผู้ฅน 2 ศิลปินจาก artn’t Project  ผลิตผลงานศิลปะเชิงพื้นที่ สังเกตการณ์วิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ จากการจัด workshop พัฒนาศักยภาพและผลิตงานศิลปะร่วมกับเยาวชนวัยประถม

New Abnormal

New Abnormal (ผิดปกติใหม่) โดย สรยศ ประภาพันธ์ ถูกเลือกเข้าประกวดและฉายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส 2021 ซึ่งจะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-11 กันยายน 2564

คือภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตมนุษย์ในช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 และชีวิตที่ต้องอยู่ใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตประหลาดของไรเดอร์ที่รีบซิ่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านให้ทันเคอร์ฟิว ภาพยนตร์ติดตามชีวิตของบุคคลมากหน้าหลายตาในสังคมที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์กระอักกระอ่วนแบบพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไปด้วยกัน

OKAS For ALL

ช่องทางจ้างงาน-สร้างโอกาส ที่เท่าเทียม โครงการผลิตสื่อ สร้างรูปเเบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก เเพลตฟอร์มการจ้างงาน-สร้างรายได้ เเก่คนไร้บ้าน/คนจนเมือง ที่จะช่วยให้เข้าถึงผู้จ้างงาน เเละระดมทรัพยากรในการพัฒนาการจ้างงานได้อย่างทั่วถึง ภายใต้มุมมอง “การมีงานทำ คือศักดิ์ศรีความเป็นมุษย์”

Thammasat University Marxism Studies

กลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ TUMS (Thammasat University Marxism Studies) ห้องเรียนที่จะเน้นการที่ทุกคนเป็นเจ้าของความรู้ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทางคณะทำงานได้ออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับเนื้อหาทางทฤษฎี โดยสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมตั้งคำถามและโต้แย้งกับทฤษฎีเพื่อก่อให้เกิดการตีความตัวบททฤษฎีแบบใหม่ ๆ ที่เข้ากับบริบทในยุคปัจจุบัน

Voices from Friends

กิจกรรมรณรงค์และผลิตสื่อบนโซเชียลมีเดียเรื่องความเท่าเทียม ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและความหลากหลายทางเพศ

โครงการ​จัดตั้งเครือข่าย​เยาวชนปกป้องทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลา​ 17​ ปีที่ผ่านมา จังหวัดชายแดนใต้ต้องประสบกับสถานการณ์ความขัดแย้ง การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ กลุ่มศึกษาชุ​มชนและทรัพ​ยากรปาตานี​ (Patani​ Resources​)​ ร่วมกับ​ Progressive​ Fund​ (กองทุน​ก้าวหน้า)​  ได้จัดทำคลิป​วิดีโอ​ ชวนทำ​ความเข้าใจ​เรื่อง​โรงไฟฟ้า​ชีวมวล​และ​โรงไฟฟ้า​ชีวก๊าซ​  ที่กำลังขยายตัว​ เ​ปิดกิจการ​อย่างต่อเนื่อง​ในพื้นที่​ปาตานี​/จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้