ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคณะก้าวหน้า

สร้างสังคมไทยที่อนาคตใหม่เป็นของทุกคน

เลือกจำนวนเงิน

ชำระเงิน

ข้อมูลยืนยันการบริจาค
ช่องทางการบริจาค

ทบทวนรายละเอียด

ข้าพเจ้า

ยินดีบริจาคให้กับมูลนิธิคณะก้าวหน้า 500 บาท

เงินบริจาคของท่านคือ

500

บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินจะถูกเก็บรักษาภายใต้ความปลอดภัยของระบบ