Seed Demo - ตัวอย่างการเขียนโค้ด

SLIDER • HEADLINE

SLIDER • HERO

บทความ

ปารีสคอมมูน 1871 : เมื่อมนุษย์พยายามสร้างสังคมไร้การกดขี่

เหตุการณ์ปารีสคอมมูนนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมาชีพฝรั่งเศส ในห้วงเวลาระหว่างการลุกฮือขึ้นสู้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง “สัปดาห์นองเลือด” ในช่วงท้ายของเดือนพฤษภาคม 1871

Common School

1 June 2022

บทความ

ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานไม่ใช่เพราะ “ชิงสุกก่อนห่าม” แต่เพราะการกลับมาของฝ่ายนิยมเจ้าในการรัฐประหาร 2490

facebooktwitterlineSHAREบทความนี้ มาจากการสรุปเนื้อหาการบรรยาย “ตลาดวิชาอนาคตใหม่ – The Crown Strikes Back เมื่อเหล่ากษัตริย์นิยมโต้กลับการปฏิวัติ 2475” ในหัวข้อ “โฉมหน้าศักดินาไทยในรัฐประหาร 2490” โดยกษิดิศ อนันทนาธร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทาง Common School จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 74 ปี การรัฐประหาร 2490 การบรรยายครั้งนี้ กษิดิศจะนำทัวร์พาพวกเราไปพบกับที่ไปที่มาภูมิหลังของเหตุการณ์รัฐประหาร 2490 ตลอดจนตัวละครต่าง ๆ ที่มีบทบาทนำพาประเทศไทยไปสู่ “จุดตัด” ที่สำคัญในทางการเมือง รวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังและมุมมองของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ที่มีต่อการรัฐประหารในวันนั้น หากจะถามว่าวงจรอุบาทว์ในทางการเมืองไทย ที่มีการรัฐประหารแทบจะทุกทศวรรษ และมีระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้เสียที ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำสุดขั้วอย่างที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มต้นขึ้นที่ไหน คำตอบหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นการรัฐประหาร 2490 ความยายามโต้กลับของกลุ่มนิยมเจ้าครั้งแรก ที่ประสบความสำเร็จในการขุดรากถอนโคนสิ่งที่คณะราษฎรพยายามวางรากฐานเอาไว้ให้เรา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เราขอชวนทุกคนร่วมกันอ่านไปกับเราได้ ในบทความสรุปการบรรยายชิ้นนี้ จาก 2475-2490 : การขับเคี่ยวระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายนิยมเจ้า กษิดิศเริ่มต้นการบรรยาย […]

Common School

19 January 2022

บทความ

ข้อเสนอที่มาก่อนกาลของขุนพลภูพาน ‘เตียง ศิริขันธ์’ ในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินฯ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

Common School

24 February 2021

Common School

ปลดปล่อยพันธการสู่จิตวิญญาณเสรี

ย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีก่อน ค่ำคืนของวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ในงานรำลึกครบรอบ 40 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีกลุ่มนักกิจกรรมและนักแสดงละครที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าต้องการจะท้าทายอำนาจมืดในสังคมไทย

วรยุทธ มูลเสริฐ

9 March 2021

บทความ

ประวัติศาสตร์นอกขนบ รายวิชาย่อย สยามยุคกึ่งจักรวรรดิกึ่งอาณานิคม การบรรยายที่ 1: สยามไม่เคยเสียเอกราช หรือ กึ่งอาณานิคม?

facebooktwitterlineSHAREบทความนี้ถอดเสียงจากการบรรยายตลาดวิชาอนาคตใหม่ ‘ประวัติศาสตร์นอกขนบ’ วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 รายวิชาย่อย สยามยุคกึ่งจักรวรรดิกึ่งอาณานิคม การบรรยายที่ 1: สยามไม่เคยเสียเอกราช หรือ กึ่งอาณานิคม? โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย วินิจจะกูล ดำเนินรายการโดย อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ธงชัยเริ่มต้นการบรรยายด้วยการอธิบายเหตุว่า เหตุใดจึงเลือกหัวข้อนี้ เพราะหัวข้อนี้เป็นหนึ่งในพื้นฐานของความรู้แบบประวัติศาสตร์ตามขนบ หรือ ‘ลัทธิราชาชาตินิยม’ โดยคำว่า ลัทธิ หมายถึง อุดมการณ์ความเชื่อ กรอบมโนทัศน์ และแนวคิด(Concept) ตลอดมาประวัติศาสตร์การเสียดินแดนเป็นแนวคิดหลักของประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมด ถึงแม้จะไม่สามารถตอบคำถามประวัติศาสตร์ไทยทั้งหมดได้ แต่สามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการมองประวัติศาสตร์ไทยได้ในหลากหลายประเด็น จึงได้ถูกเลือกมาบรรยายในครั้งนี้ “ ประวัติศาสตร์เรื่องนี้เป็นฐานอุดมการณ์ของรัฐไทยในร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เป็นฐานของความเชื่อที่ถูกพัฒนาจนมาเป็นกรอบมโนทัศน์เพื่อตีความอธิบายข้อเท็จจริงเรื่องราวในอดีต เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีเจ้ากรุงเทพฯ เป็นวีรบุรุษของชาติไทยรักษาเอกราชของชาติเอาไว้ได้ “ ธงชัย วินิจจะกูล กล่าว แม้ว่าเรื่องราวในอดีตเหล่านี้จะอยู่ไกลกว่าความเป็นไปของโลกหรือชีวิตประจำวันของเราที่พัวพันไปด้วยปัญหาทางการเมืองและโรคระบาด จนดูเหมือนว่า เป็น ‘หอคอยงาช้าง’ ที่จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์เช่นนี้ในยามวิกฤต ธงชัยกลับเห็นว่า เมื่อมองลึกลงไป สิ่งเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรากฐานทางความคิดอย่างลึกซึ้ง […]

Common School

9 July 2021

Common School

การอ่านเป็นเรื่องของวัยเยาว์

ก้อย เดินจูงมือข้าพเจ้าในวัยเยาว์เข้าไปยังห้องสมุด ผมยาวดำขลับเส้นหนาที่ถักเป็นเปียนูนดูเรียบร้อยของเธอช่างต่างกับผมเส้นเล็กสีอ่อนอันยุ่งเหยิงของข้าพเจ้าในยามนั้นชัดเจน เธอพาข้าพเจ้าเดินผ่านครูบรรณารักษ์เข้ามาถึงชั้นหนังสือ

Common School

25 February 2021

SLIDER • CARD

SLIDER • CAPTION

GRID • HERO

บทความ

ปารีสคอมมูน 1871 : เมื่อมนุษย์พยายามสร้างสังคมไร้การกดขี่

เหตุการณ์ปารีสคอมมูนนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมาชีพฝรั่งเศส ในห้วงเวลาระหว่างการลุกฮือขึ้นสู้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง “สัปดาห์นองเลือด” ในช่วงท้ายของเดือนพฤษภาคม 1871

Common School

1 June 2022

บทความ

ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานไม่ใช่เพราะ “ชิงสุกก่อนห่าม” แต่เพราะการกลับมาของฝ่ายนิยมเจ้าในการรัฐประหาร 2490

facebooktwitterlineSHAREบทความนี้ มาจากการสรุปเนื้อหาการบรรยาย “ตลาดวิชาอนาคตใหม่ – The Crown Strikes Back เมื่อเหล่ากษัตริย์นิยมโต้กลับการปฏิวัติ 2475” ในหัวข้อ “โฉมหน้าศักดินาไทยในรัฐประหาร 2490” โดยกษิดิศ อนันทนาธร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทาง Common School จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 74 ปี การรัฐประหาร 2490 การบรรยายครั้งนี้ กษิดิศจะนำทัวร์พาพวกเราไปพบกับที่ไปที่มาภูมิหลังของเหตุการณ์รัฐประหาร 2490 ตลอดจนตัวละครต่าง ๆ ที่มีบทบาทนำพาประเทศไทยไปสู่ “จุดตัด” ที่สำคัญในทางการเมือง รวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังและมุมมองของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ที่มีต่อการรัฐประหารในวันนั้น หากจะถามว่าวงจรอุบาทว์ในทางการเมืองไทย ที่มีการรัฐประหารแทบจะทุกทศวรรษ และมีระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้เสียที ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำสุดขั้วอย่างที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มต้นขึ้นที่ไหน คำตอบหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นการรัฐประหาร 2490 ความยายามโต้กลับของกลุ่มนิยมเจ้าครั้งแรก ที่ประสบความสำเร็จในการขุดรากถอนโคนสิ่งที่คณะราษฎรพยายามวางรากฐานเอาไว้ให้เรา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เราขอชวนทุกคนร่วมกันอ่านไปกับเราได้ ในบทความสรุปการบรรยายชิ้นนี้ จาก 2475-2490 : การขับเคี่ยวระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายนิยมเจ้า กษิดิศเริ่มต้นการบรรยาย […]

Common School

19 January 2022

บทความ

ข้อเสนอที่มาก่อนกาลของขุนพลภูพาน ‘เตียง ศิริขันธ์’ ในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินฯ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

Common School

24 February 2021

บทความ

กวีและความเรียง จากนักรบวัฒนธรรมถึงนักรบวัฒนธรรม ในค่ายฝึกเขียน น่านไดอะล็อก

พึงบันทึกไว้ว่า วันที่ 15-17 กันยายน 2565 ‘ห้องสมุดบ้านๆ น่านๆ’ แห่งอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ห้องสมุดและเกสเฮาส์บรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยหมู่แมว (ที่เยอะจนน่าสงสัยว่าช่วงที่ไม่มีแขกอาศัยมันคงเป็นบ้านแมวขนาดใหญ่ดีๆ นี่เอง)

Common School

24 September 2022

GRID • CARD

GRID • LIST • PAGINATION

หลักสูตรเยาวชนก้าวหน้า อุดรธานี week 2 แหวก แปลก แหกขนบ

การบรรยายหลักสูตรเยาวชนก้าวหน้าครั้งที่ 4 สิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่สองนี้ยากมากที่จะเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมด แต่ถ้าจะมีอะไรที่พอใกล้เคียงกับกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ได้ คงเป็นคำพูดของผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง มันเรียบง่าย กระชับ ได้ใจความ

คืนอำนาจสู่ผู้เรียน สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นประชาธิปไตยในหลักสูตรเยาวชนก้าวหน้า อุดมธานี

เปิดเทอมแรกของหลักสูตรเยาวก้าวหน้า ครั้งที่ 4 รอบนี้เราเวียนกลับมาภาคอีสานอีกครั้งที่จังหวัดอุดรธานี เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัย

ความตายที่เวนิส ของ โธมัส มันน์ นวนิยายของศิลปินผู้พินาศเพราะความงาม

Der Tod in Venedig หรือ Death in Venice นวนิยายขนาดสั้น (Novelle) ในปี 1912 พร้อมด้วยบทแนะนำ โธมัส มันน์ และ ‘ความตายที่เวนิส’ โดย พรสรรค์ วัฒนางกูร

เป็ดพรีเมี่ยม: ความคลั่งการพัฒนาทักษะบนเส้นทางของทุนนิยมการสื่อสาร 

วริษา สุขกำเนิด ฉายภาพให้เห็นว่าความคลั่งการพัฒนาทักษะเกี่ยวข้องกับทุนนิยมการสื่อสารอย่างไร ทำไมการทำงานทุกวันนี้ถึงเรียกร้องให้เราต้องกลายเป็นเป็ด แถมยังต้องเป็นเป็ดพรีเมี่ยมไม่ใช่เป็ดธรรมดาด้วย

Opus ทำนองมรณานุสติสุดท้ายของ Ryuichi Sakamoto

อภิสิทธิ์ เรือนมูล รีวิว #Opus ภาพยนตร์การบรรเลงครั้งสุดท้ายของ #RyuichiSakamoto ผ่านกรอบของปรัชญา และตั้งข้อสังเกตว่ามันคือมรณานุสติก่อนความตายจะมาเยือนของนักประพันธ์ชาวญี่ปุ่นคนนี้

100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ : วิธีคิด ประวัติศาสตร์ และประชาชน

สิ่งที่วงสนทนา Reading Group 100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์นำมาพูดคุยกันยิ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่ เพราะมันแสดงให้เห็นว่ามากกว่านวัตกรรมที่เป็นตัวเครื่องมือเครื่องใช้หรือเทคโนโลยีแล้ว สิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั้นสำคัญยิ่งกว่าเสียอีก

1 2 3 28

GRID • CAPTION

GRID • CARD • HIDE SUMMARY

GRID • CONTENT

ปารีสคอมมูน 1871 : เมื่อมนุษย์พยายามสร้างสังคมไร้การกดขี่

เหตุการณ์ปารีสคอมมูนนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมาชีพฝรั่งเศส ในห้วงเวลาระหว่างการลุกฮือขึ้นสู้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง “สัปดาห์นองเลือด” ในช่วงท้ายของเดือนพฤษภาคม 1871

ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานไม่ใช่เพราะ “ชิงสุกก่อนห่าม” แต่เพราะการกลับมาของฝ่ายนิยมเจ้าในการรัฐประหาร 2490

facebooktwitterlineSHAREบทความนี้ มาจากการสรุปเนื้อหาการบรรยาย “ตลาดวิชาอนาคตใหม่ – The Crown Strikes Back เมื่อเหล่ากษัตริย์นิยมโต้กลับการปฏิวัติ 2475” ในหัวข้อ “โฉมหน้าศักดินาไทยในรัฐประหาร 2490” โดยกษิดิศ อนันทนาธร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทาง Common School จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 74 ปี การรัฐประหาร 2490 การบรรยายครั้งนี้ กษิดิศจะนำทัวร์พาพวกเราไปพบกับที่ไปที่มาภูมิหลังของเหตุการณ์รัฐประหาร 2490 ตลอดจนตัวละครต่าง ๆ ที่มีบทบาทนำพาประเทศไทยไปสู่ “จุดตัด” ที่สำคัญในทางการเมือง รวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังและมุมมองของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ที่มีต่อการรัฐประหารในวันนั้น หากจะถามว่าวงจรอุบาทว์ในทางการเมืองไทย ที่มีการรัฐประหารแทบจะทุกทศวรรษ และมีระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้เสียที ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำสุดขั้วอย่างที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มต้นขึ้นที่ไหน คำตอบหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นการรัฐประหาร 2490 ความยายามโต้กลับของกลุ่มนิยมเจ้าครั้งแรก ที่ประสบความสำเร็จในการขุดรากถอนโคนสิ่งที่คณะราษฎรพยายามวางรากฐานเอาไว้ให้เรา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เราขอชวนทุกคนร่วมกันอ่านไปกับเราได้ ในบทความสรุปการบรรยายชิ้นนี้ จาก 2475-2490 : การขับเคี่ยวระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายนิยมเจ้า กษิดิศเริ่มต้นการบรรยาย […]

ข้อเสนอที่มาก่อนกาลของขุนพลภูพาน ‘เตียง ศิริขันธ์’ ในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินฯ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

หรือ ‘บูชา’ ไม่อาจเยียวยาความป่วยไข้ของสังคม คุยกับ ต้อย – อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ ผู้กำกับหนัง ในวันที่มุมมองเปลี่ยนไป

ต้อย – อุรุพงศ์ รักษาสัตย์ พูดถึงผลงานใหม่ของเขา ‘บูชา (Worship)’ ภาพยนตร์ที่เขาเรียกมันว่า Hybrid Cinema อธิบายอย่างง่ายมันคือ ภาพยนตร์สารคดีผสมเรื่องแต่ง หรือเรื่องแต่งผสมสารคดีก็ได้ไม่ต่างกัน

“Jurisprudence” ภาพวาดวิพากษ์ระบบยุติธรรมอัปยศของ Gustav Klimt

กุสตาฟ คลิมต์ (Gustav Klimt) เป็นศิลปินชื่อก้องโลก เขาคือตัวตั้งตัวตีแห่งกลุ่มศิลปินหัวขบถอย่าง Vienna Secession หลายคนอาจเคยผ่านตาหนึ่งในภาพโด่งดังที่สุดของเขาอย่าง The Kiss (1907-1908) มาบ้างแล้ว มันเป็นหนึ่งในภาพที่ถูกนำไปต่อยอดและใช้เป็นอ้างอิง

“เรื่องง่ายๆ” นวนิยายที่บอกว่าระบบราชการไม่เรียกร้องทักษะการใช้เหตุผล

ด้วยประสบการณ์และความสนใจส่วนตัว ผมไม่เคยคิดอยากทำงานราชการเลย ในฐานะที่เคยเข้าไปข้องเกี่ยวกับมันมาบ้าง ผมวินิจฉัยว่า โดยทั่วไปแล้วงานราชการเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดอะไรมาก หลายงานหลายตำแหน่งเป็น bullshit jobs

GRID • DATE

ICONS

 1. Using PHP Function <?php seed_icon('ICON_NAME'); ?>, such as <?php seed_icon('activity'); ?>.
 2. Using Shortcode [s_icon i="ICON_NAME"], such as [s_icon i="activity"].

Icons from Feather Icons

 • activity
 • airplay
 • alert-circle
 • alert-octagon
 • alert-triangle
 • align-center
 • align-justify
 • align-left
 • align-right
 • anchor
 • aperture
 • archive
 • arrow-down-circle
 • arrow-down-left
 • arrow-down-right
 • arrow-down
 • arrow-left-circle
 • arrow-left
 • arrow-right-circle
 • arrow-right
 • arrow-up-circle
 • arrow-up-left
 • arrow-up-right
 • arrow-up
 • at-sign
 • award
 • bar-chart-2
 • bar-chart
 • battery-charging
 • battery
 • bell-off
 • bell
 • bluetooth
 • bold
 • book-open
 • book
 • bookmark
 • box
 • briefcase
 • calendar
 • camera-off
 • camera
 • cast
 • check-circle
 • check-square
 • check
 • chevron-down
 • chevron-left
 • chevron-right
 • chevron-up
 • chevrons-down
 • chevrons-left
 • chevrons-right
 • chevrons-up
 • chrome
 • circle
 • clipboard
 • clock
 • cloud-drizzle
 • cloud-lightning
 • cloud-off
 • cloud-rain
 • cloud-snow
 • cloud
 • code
 • codepen
 • codesandbox
 • coffee
 • columns
 • command
 • compass
 • copy
 • corner-down-left
 • corner-down-right
 • corner-left-down
 • corner-left-up
 • corner-right-down
 • corner-right-up
 • corner-up-left
 • corner-up-right
 • cpu
 • credit-card
 • crop
 • crosshair
 • database
 • delete
 • disc
 • dollar-sign
 • download-cloud
 • download
 • droplet
 • edit-2
 • edit-3
 • edit
 • external-link
 • eye-off
 • eye
 • facebook
 • fast-forward
 • feather
 • figma
 • file-minus
 • file-plus
 • file-text
 • file
 • film
 • filter
 • flag
 • folder-minus
 • folder-plus
 • folder
 • framer
 • frown
 • gift
 • git-branch
 • git-commit
 • git-merge
 • git-pull-request
 • github
 • gitlab
 • globe
 • grid
 • hard-drive
 • hash
 • headphones
 • heart
 • help-circle
 • hexagon
 • home
 • image
 • inbox
 • info
 • instagram
 • italic
 • key
 • layers
 • layout
 • life-buoy
 • link-2
 • link
 • linkedin
 • list
 • loader
 • lock
 • log-in
 • log-out
 • mail
 • map-pin
 • map
 • maximize-2
 • maximize
 • meh
 • menu
 • message-circle
 • message-square
 • mic-off
 • mic
 • minimize-2
 • minimize
 • minus-circle
 • minus-square
 • minus
 • monitor
 • moon
 • more-horizontal
 • more-vertical
 • mouse-pointer
 • move
 • music
 • navigation-2
 • navigation
 • octagon
 • package
 • paperclip
 • pause-circle
 • pause
 • pen-tool
 • percent
 • phone-call
 • phone-forwarded
 • phone-incoming
 • phone-missed
 • phone-off
 • phone-outgoing
 • phone
 • pie-chart
 • play-circle
 • play
 • plus-circle
 • plus-square
 • plus
 • pocket
 • power
 • printer
 • radio
 • refresh-ccw
 • refresh-cw
 • repeat
 • rewind
 • rotate-ccw
 • rotate-cw
 • rss
 • save
 • scissors
 • search
 • send
 • server
 • settings
 • share-2
 • share
 • shield-off
 • shield
 • shopping-bag
 • shopping-cart
 • shuffle
 • sidebar
 • skip-back
 • skip-forward
 • slack
 • slash
 • sliders
 • smartphone
 • smile
 • speaker
 • square
 • star
 • stop-circle
 • sun
 • sunrise
 • sunset
 • tablet
 • tag
 • target
 • terminal
 • thermometer
 • thumbs-down
 • thumbs-up
 • toggle-left
 • toggle-right
 • tool
 • trash-2
 • trash
 • trello
 • trending-down
 • trending-up
 • triangle
 • truck
 • tv
 • twitch
 • twitter
 • type
 • umbrella
 • underline
 • unlock
 • upload-cloud
 • upload
 • user-check
 • user-minus
 • user-plus
 • user-x
 • user
 • users
 • video-off
 • video
 • voicemail
 • volume-1
 • volume-2
 • volume-x
 • volume
 • watch
 • wifi-off
 • wifi
 • wind
 • x-circle
 • x-octagon
 • x-square
 • x
 • youtube
 • zap-off
 • zap
 • zoom-in
 • zoom-out

More icons from SeedThemes

 • s-user
 • Facebook icon s-facebook
 • Twitter icon s-twitter
 • LINE icon s-line
 • YouTube icon s-youtube
 • Messenger icon s-messenger
 • Vimeo icon s-vimeo
 • Pinterest icon s-pinterest
 • LinkedIn icon s-linkedin
 • Apple icon s-apple
 • Google Play icon s-googleplay
 • WordPress icon s-wordpress