Seed Demo - ตัวอย่างการเขียนโค้ด

SLIDER • HEADLINE

SLIDER • HERO

บทความ

ปารีสคอมมูน 1871 : เมื่อมนุษย์พยายามสร้างสังคมไร้การกดขี่

เหตุการณ์ปารีสคอมมูนนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมาชีพฝรั่งเศส ในห้วงเวลาระหว่างการลุกฮือขึ้นสู้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง “สัปดาห์นองเลือด” ในช่วงท้ายของเดือนพฤษภาคม 1871

Common School

1 June 2022

บทความ

ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานไม่ใช่เพราะ “ชิงสุกก่อนห่าม” แต่เพราะการกลับมาของฝ่ายนิยมเจ้าในการรัฐประหาร 2490

facebooktwitterlineSHAREบทความนี้ มาจากการสรุปเนื้อหาการบรรยาย “ตลาดวิชาอนาคตใหม่ – The Crown Strikes Back เมื่อเหล่ากษัตริย์นิยมโต้กลับการปฏิวัติ 2475” ในหัวข้อ “โฉมหน้าศักดินาไทยในรัฐประหาร 2490” โดยกษิดิศ อนันทนาธร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทาง Common School จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 74 ปี การรัฐประหาร 2490 การบรรยายครั้งนี้ กษิดิศจะนำทัวร์พาพวกเราไปพบกับที่ไปที่มาภูมิหลังของเหตุการณ์รัฐประหาร 2490 ตลอดจนตัวละครต่าง ๆ ที่มีบทบาทนำพาประเทศไทยไปสู่ “จุดตัด” ที่สำคัญในทางการเมือง รวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังและมุมมองของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ที่มีต่อการรัฐประหารในวันนั้น หากจะถามว่าวงจรอุบาทว์ในทางการเมืองไทย ที่มีการรัฐประหารแทบจะทุกทศวรรษ และมีระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้เสียที ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำสุดขั้วอย่างที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มต้นขึ้นที่ไหน คำตอบหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นการรัฐประหาร 2490 ความยายามโต้กลับของกลุ่มนิยมเจ้าครั้งแรก ที่ประสบความสำเร็จในการขุดรากถอนโคนสิ่งที่คณะราษฎรพยายามวางรากฐานเอาไว้ให้เรา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เราขอชวนทุกคนร่วมกันอ่านไปกับเราได้ ในบทความสรุปการบรรยายชิ้นนี้ จาก 2475-2490 : การขับเคี่ยวระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายนิยมเจ้า กษิดิศเริ่มต้นการบรรยาย […]

Common School

19 January 2022

บทความ

ข้อเสนอที่มาก่อนกาลของขุนพลภูพาน ‘เตียง ศิริขันธ์’ ในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินฯ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

Common School

24 February 2021

บทความ

ปลดปล่อยพันธการสู่จิตวิญญาณเสรี

แม้ว่าปฏิบัติการต่อต้านขัดขืนเหล่านี้ไม่ได้เป็นปฏิบัติการที่ยิ่งใหญ่หรือสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในเชิงโครงสร้างอย่างฉับพลัน แต่ปฏิบัติการต่อต้านขัดขืนในชีวิตประจำวันเล็กๆ น้อยๆ จะค่อยๆ ก่อตัวขึ้นเป็นแนวปะการังที่ซ้อนตัวอยู่ใต้น้ำ เมื่อถึงเวลาสถานการณ์ที่เหมาะสมก็อาจทำให้เรือของผู้ปกครองอับปางก็เป็นได้

วรยุทธ มูลเสริฐ

9 March 2021

บทความ

นักปฏิวัติ กับ การเลือกตั้ง

เมื่อพูดถึงการเลือกตั้ง คำถามประการแรกของเราก็คือ นักปฏิวัติที่มีสำนึกทางชนชั้นเพียบพร้อมแล้วคาดหวังอะไรบ้างกับการเลือกตั้ง

Common School

27 January 2022

บทความ

เราต่อต้านขัดขืนกฎหมายได้หรือไม่ ?

เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในสังคม เราย่อมมีพันธะในการปฏิบัติตามกฎหมายเสมอ เพราะ กฎหมายมาพร้อมกับความยุติธรรมโดยทั่วไปกฎหมายมีพลังบังคับโดยตัวของมันเอง และมาพร้อมกับพันธะทางศีลธรรม และจริยธรรมควบคู่กันไป

Common School

25 August 2021

SLIDER • CARD

SLIDER • CAPTION

GRID • HERO

บทความ

ปารีสคอมมูน 1871 : เมื่อมนุษย์พยายามสร้างสังคมไร้การกดขี่

เหตุการณ์ปารีสคอมมูนนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมาชีพฝรั่งเศส ในห้วงเวลาระหว่างการลุกฮือขึ้นสู้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง “สัปดาห์นองเลือด” ในช่วงท้ายของเดือนพฤษภาคม 1871

Common School

1 June 2022

บทความ

ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานไม่ใช่เพราะ “ชิงสุกก่อนห่าม” แต่เพราะการกลับมาของฝ่ายนิยมเจ้าในการรัฐประหาร 2490

facebooktwitterlineSHAREบทความนี้ มาจากการสรุปเนื้อหาการบรรยาย “ตลาดวิชาอนาคตใหม่ – The Crown Strikes Back เมื่อเหล่ากษัตริย์นิยมโต้กลับการปฏิวัติ 2475” ในหัวข้อ “โฉมหน้าศักดินาไทยในรัฐประหาร 2490” โดยกษิดิศ อนันทนาธร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทาง Common School จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 74 ปี การรัฐประหาร 2490 การบรรยายครั้งนี้ กษิดิศจะนำทัวร์พาพวกเราไปพบกับที่ไปที่มาภูมิหลังของเหตุการณ์รัฐประหาร 2490 ตลอดจนตัวละครต่าง ๆ ที่มีบทบาทนำพาประเทศไทยไปสู่ “จุดตัด” ที่สำคัญในทางการเมือง รวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังและมุมมองของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ที่มีต่อการรัฐประหารในวันนั้น หากจะถามว่าวงจรอุบาทว์ในทางการเมืองไทย ที่มีการรัฐประหารแทบจะทุกทศวรรษ และมีระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้เสียที ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำสุดขั้วอย่างที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มต้นขึ้นที่ไหน คำตอบหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นการรัฐประหาร 2490 ความยายามโต้กลับของกลุ่มนิยมเจ้าครั้งแรก ที่ประสบความสำเร็จในการขุดรากถอนโคนสิ่งที่คณะราษฎรพยายามวางรากฐานเอาไว้ให้เรา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เราขอชวนทุกคนร่วมกันอ่านไปกับเราได้ ในบทความสรุปการบรรยายชิ้นนี้ จาก 2475-2490 : การขับเคี่ยวระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายนิยมเจ้า กษิดิศเริ่มต้นการบรรยาย […]

Common School

19 January 2022

บทความ

ข้อเสนอที่มาก่อนกาลของขุนพลภูพาน ‘เตียง ศิริขันธ์’ ในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินฯ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

Common School

24 February 2021

บทความ

หลายหน้าหลากฉากของรัฐประหาร ย้อนดูคอนเทนต์ว่าด้วยวงจรอุบาทว์ของโลกการเมืองโดย Common School

facebooktwitterlineSHAREประเทศไทยมีรัฐประหารที่ก่อการจนสำเร็จรวม 13 ครั้ง ไม่สำเร็จอีก 8 ครั้ง เฉลี่ยแล้วทุก 6 ปี มีรัฐประหาร 1 ครั้ง และกลายเป็นประเทศที่มีรัฐประหารมากครั้งติดลำดับต้นๆของโลกรัฐประหารที่เกิดขึ้นตลอดกว่า 8 ทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ใช่การแก้ไขวิกฤตการเมือง ไม่ใช่วิธีการสร้างประชาธิปไตยที่คนเท่าเทียมกัน แต่เป็นสิ่งที่ ‘ล้าหลัง’ ‘ตกยุค’ ไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ซ้ำร้ายยังพาเศรษฐกิจไทยดิ่งลงเหวอีกด้วย เกิดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง บทเรียนที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตและคราบน้ำตาของราษฎรไทยถึงหนึ่งชั่วอายุคน แล้วเหตุใดชนชั้นนำไทยจึงตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาการเมืองด้วยการยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พาสังคมเข้าสู่วงจรอุบาทว์อยู่เสมอๆ ประเด็น ‘รัฐประหาร’ จึงเป็นประเด็นที่ควรค่าแก่การศึกษาทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง Common School ขอชวนทุกคนมาอ่าน/ชมเนื้อหาจากเราที่เกี่ยวข้องกับการ ‘รัฐประหาร’ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมาอัดแน่นไปด้วยเนื้อความรู้ความเข้าใจในหลายมิติ ตลาดวิชาอนาคตใหม่ ‘ข้ออ้างการรัฐประหารในประวัติศาสตร์การเมืองไทย ริ่มกันที่ชิ้นแรก อาจารย์ธำรงศักดิ์จะมาชวนเราย้อนดูความคล้ายคลึงกันของข้ออ้างรัฐประหารตลอดหน้าประวัติศาสตร์ไทย เขาอ้างอะไรกันเวลาจะรัฐประหาร แล้วข้อเท็จจริงเบื้องหลังเป็นอย่างไรกันแน่ อยากฟังธำรงศักดิ์บรีฟประวัติศาสตร์การรัฐประหารในการเมืองไทย กดข้ามไปนาทีที่ 58.31 ได้เลย หรือถ้าอยากรู้ว่าข้ออ้างการรัฐประหารของทหารไทยที่ผ่านมามีอะไรบ้างให้กดไปดูตอนนาทีที่ 1.15.17 น. เป็นต้นไป แต่เราแนะนำว่าให้คุณดูการบรรยายของอาจารย์ธำรงศักดิ์ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะเห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเท่าทันข้ออ้างเดิมๆ ของคณะรัฐประหารดู บทความ […]

Common School

23 December 2021

GRID • CARD

GRID • LIST • PAGINATION

ปารีสคอมมูน 1871 : เมื่อมนุษย์พยายามสร้างสังคมไร้การกดขี่

เหตุการณ์ปารีสคอมมูนนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมาชีพฝรั่งเศส ในห้วงเวลาระหว่างการลุกฮือขึ้นสู้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง “สัปดาห์นองเลือด” ในช่วงท้ายของเดือนพฤษภาคม 1871

ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานไม่ใช่เพราะ “ชิงสุกก่อนห่าม” แต่เพราะการกลับมาของฝ่ายนิยมเจ้าในการรัฐประหาร 2490

facebooktwitterlineSHAREบทความนี้ มาจากการสรุปเนื้อหาการบรรยาย “ตลาดวิชาอนาคตใหม่ – The Crown Strikes Back เมื่อเหล่ากษัตริย์นิยมโต้กลับการปฏิวัติ 2475” ในหัวข้อ “โฉมหน้าศักดินาไทยในรัฐประหาร 2490” โดยกษิดิศ อนันทนาธร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทาง Common School จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 74 ปี การรัฐประหาร 2490 การบรรยายครั้งนี้ กษิดิศจะนำทัวร์พาพวกเราไปพบกับที่ไปที่มาภูมิหลังของเหตุการณ์รัฐประหาร 2490 ตลอดจนตัวละครต่าง ๆ ที่มีบทบาทนำพาประเทศไทยไปสู่ “จุดตัด” ที่สำคัญในทางการเมือง รวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังและมุมมองของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ที่มีต่อการรัฐประหารในวันนั้น หากจะถามว่าวงจรอุบาทว์ในทางการเมืองไทย ที่มีการรัฐประหารแทบจะทุกทศวรรษ และมีระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้เสียที ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำสุดขั้วอย่างที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มต้นขึ้นที่ไหน คำตอบหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นการรัฐประหาร 2490 ความยายามโต้กลับของกลุ่มนิยมเจ้าครั้งแรก ที่ประสบความสำเร็จในการขุดรากถอนโคนสิ่งที่คณะราษฎรพยายามวางรากฐานเอาไว้ให้เรา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เราขอชวนทุกคนร่วมกันอ่านไปกับเราได้ ในบทความสรุปการบรรยายชิ้นนี้ จาก 2475-2490 : การขับเคี่ยวระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายนิยมเจ้า กษิดิศเริ่มต้นการบรรยาย […]

ข้อเสนอที่มาก่อนกาลของขุนพลภูพาน ‘เตียง ศิริขันธ์’ ในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินฯ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

เมื่อความรักยิ่งใหญ่มากไปกว่าคนสองคน ชวนอ่าน ‘ความรักของวัลยา’ ของเสนีย์ เสาวพงศ์เมื่อความรักยิ่งใหญ่มากไปกว่าคนสองคน 

ความรักของวัลยาของเสนีย์ เสาวพงศ์ วรรกรรมเพื่อชีวิตในทศวรรษ 2490 ไม่ใช่นวนิยายความรักแสนหวานที่มีฉากหลังคือกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส แต่เป็นความรักที่มีต่อมวลมนุษยชาติที่ต้องการปลดแอกผู้หญิง แหวกขนบธรรมเนียมในโลกเก่าสู่อิสรภาพ ความหมายของชีวิต และความรักที่แท้จริงที่

Do You Hear The People Sing? เมื่อเสียงผีเสื้อกระพือปีกดังกลางสยาม

“Do You Hear The People Sing?” จัดโดยเสมสิกขาลัย (SEM ─ Spirit in Education Movement) ร่วมกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อรำลึกการครบรอบ 3 ปี เหตุการณ์อัปยศที่เรียกกันว่า “รัฐประหารเมียนมา”

ความยุติธรรมต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของกฎหมาย ชวนอ่าน “พยานไม่รู้เห็น” ของ จันริโค คาโรฟิลโย

พยานไม่รู้เห็นเป็นนวนิยายสืบสวนสอบสวนที่อ่านสนุก เป็นผลงานเล่มแรกของ จันริโค คาโรฟิลโย ผู้เคยเป็นพนักงานอัยการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ตีพิมพ์ในอิตาลีปี 2002 ได้พิมพ์ซ้ำเป็นครั้งที่ 100 ในปี 2022

Ergonomics: คำตอบ (เกือบ) สุดท้ายของแรงงานนั่งโต๊ะ

ในขณะที่หลายคนยังจับต้นชนปลายไม่ถูก หลายคนประทับใจแต่สื่อสารออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ อภิสิทธิ์ เรือนมูล ในฐานะแฟนคลับตัวยงของสตูดิโอจิบลิ แสดงตัวผ่านบทความนี้ว่า แต่ละฉากแต่ละตัวละครที่มิยาซากิเสกคาถามาให้เราชมนั้นซ่อนอะไรบางอย่างไว้เสมอ และบางอย่างที่ว่าในทฤษฎีของอภิสิทธิ์คือความตาย ผู้คน และความล้มเหลวในการสร้างทายาทของสตูดิโอจิบลิ

เล่าเรื่องที่บ้านผ่าน Webtoon

เราถูกทำให้รับรู้ประวัติศาสตร์แค่ในมุมของกระแสหลัก เรื่องเล่าท้องถิ่นถูกเซ็นเซอร์มาตลอด โครงการประกวดเล่าเรื่องที่บ้านผ่าน Webtoon จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เรื่องราวของคนธรรมดา ได้ถูกถ่ายทอดผ่านเครื่องมือใหม่ ที่กำลังได้รับความนิยมในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ อย่าง Webtoon

The Boy and the Heron: ตัวตนของเด็กชาย ความหมายนกกระสา กับความล้มเหลวในการสร้างทายาทของสตูดิโอจิบลิ

ในขณะที่หลายคนยังจับต้นชนปลายไม่ถูก หลายคนประทับใจแต่สื่อสารออกมาเป็นคำพูดไม่ได้ อภิสิทธิ์ เรือนมูล ในฐานะแฟนคลับตัวยงของสตูดิโอจิบลิ แสดงตัวผ่านบทความนี้ว่า แต่ละฉากแต่ละตัวละครที่มิยาซากิเสกคาถามาให้เราชมนั้นซ่อนอะไรบางอย่างไว้เสมอ และบางอย่างที่ว่าในทฤษฎีของอภิสิทธิ์คือความตาย ผู้คน และความล้มเหลวในการสร้างทายาทของสตูดิโอจิบลิ

1 2 26

GRID • CAPTION

GRID • CARD • HIDE SUMMARY

GRID • CONTENT

ปารีสคอมมูน 1871 : เมื่อมนุษย์พยายามสร้างสังคมไร้การกดขี่

เหตุการณ์ปารีสคอมมูนนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชั้นกรรมาชีพฝรั่งเศส ในห้วงเวลาระหว่างการลุกฮือขึ้นสู้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม จนถึง “สัปดาห์นองเลือด” ในช่วงท้ายของเดือนพฤษภาคม 1871

ประชาธิปไตยไทยล้มลุกคลุกคลานไม่ใช่เพราะ “ชิงสุกก่อนห่าม” แต่เพราะการกลับมาของฝ่ายนิยมเจ้าในการรัฐประหาร 2490

facebooktwitterlineSHAREบทความนี้ มาจากการสรุปเนื้อหาการบรรยาย “ตลาดวิชาอนาคตใหม่ – The Crown Strikes Back เมื่อเหล่ากษัตริย์นิยมโต้กลับการปฏิวัติ 2475” ในหัวข้อ “โฉมหน้าศักดินาไทยในรัฐประหาร 2490” โดยกษิดิศ อนันทนาธร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งทาง Common School จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 74 ปี การรัฐประหาร 2490 การบรรยายครั้งนี้ กษิดิศจะนำทัวร์พาพวกเราไปพบกับที่ไปที่มาภูมิหลังของเหตุการณ์รัฐประหาร 2490 ตลอดจนตัวละครต่าง ๆ ที่มีบทบาทนำพาประเทศไทยไปสู่ “จุดตัด” ที่สำคัญในทางการเมือง รวมทั้งแนวคิดเบื้องหลังและมุมมองของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ที่มีต่อการรัฐประหารในวันนั้น หากจะถามว่าวงจรอุบาทว์ในทางการเมืองไทย ที่มีการรัฐประหารแทบจะทุกทศวรรษ และมีระบอบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบได้เสียที ตลอดจนระบบเศรษฐกิจที่เหลื่อมล้ำสุดขั้วอย่างที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้ เริ่มต้นขึ้นที่ไหน คำตอบหนึ่งย่อมหนีไม่พ้นการรัฐประหาร 2490 ความยายามโต้กลับของกลุ่มนิยมเจ้าครั้งแรก ที่ประสบความสำเร็จในการขุดรากถอนโคนสิ่งที่คณะราษฎรพยายามวางรากฐานเอาไว้ให้เรา เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น เราขอชวนทุกคนร่วมกันอ่านไปกับเราได้ ในบทความสรุปการบรรยายชิ้นนี้ จาก 2475-2490 : การขับเคี่ยวระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายนิยมเจ้า กษิดิศเริ่มต้นการบรรยาย […]

ข้อเสนอที่มาก่อนกาลของขุนพลภูพาน ‘เตียง ศิริขันธ์’ ในการจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

พระราชบัญญัติจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ซึ่งออกโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ถือเป็นการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินฯ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

#สมรสเท่าเทียม #สมรสไม่เท่าเทียม

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นมาตรา 1448 โดยให้เหตุผลเกี่ยวกับ จารีต ประเพณี รวมถึงการสืบสายโลหิต ก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์เป็นวงกว้าง 

ถอดรื้อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นราชาชาตินิยม : บาดแผล และความทรงจำ

หัวข้อการบรรยายในวันนี้ให้ความสำคัญกับคำถามที่ว่า เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์จากอดีตได้อย่างไร ? เราเข้าใจโครงเรื่องประวัติศาสตร์ และเรารับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของสังคม โลกทัศน์ ชีวทัศน์แบบใด ให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ในฐานะวิธีคิดกล่าวคือ เราจะเข้าใจ รับรู้

มิติทางสังคมของ “สิว” ความเหลื่อมล้ำของความรู้ในการดูแลใบหน้า ที่ทำให้เราไม่กล้ามองตัวเองในกระจก

ความเหลื่อมล้ำในความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองมีอยู่จริงในสังคม โดยที่ความเหลื่อมล้ำนี้สัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะสำคัญกับชุดวาทกรรมอื่นๆ ที่ฝังตัวอยู่ในสถาบันทางสังคมต่างๆ โดยเฉพาะครอบครัวและโรงเรียน ซึ่งต่างเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งต่อชีวิตเด็กนักเรียนทุกคน ดังที่สามารถอธิบายผ่านโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการดูแลผิว

GRID • DATE

ICONS

 1. Using PHP Function <?php seed_icon('ICON_NAME'); ?>, such as <?php seed_icon('activity'); ?>.
 2. Using Shortcode [s_icon i="ICON_NAME"], such as [s_icon i="activity"].

Icons from Feather Icons

 • activity
 • airplay
 • alert-circle
 • alert-octagon
 • alert-triangle
 • align-center
 • align-justify
 • align-left
 • align-right
 • anchor
 • aperture
 • archive
 • arrow-down-circle
 • arrow-down-left
 • arrow-down-right
 • arrow-down
 • arrow-left-circle
 • arrow-left
 • arrow-right-circle
 • arrow-right
 • arrow-up-circle
 • arrow-up-left
 • arrow-up-right
 • arrow-up
 • at-sign
 • award
 • bar-chart-2
 • bar-chart
 • battery-charging
 • battery
 • bell-off
 • bell
 • bluetooth
 • bold
 • book-open
 • book
 • bookmark
 • box
 • briefcase
 • calendar
 • camera-off
 • camera
 • cast
 • check-circle
 • check-square
 • check
 • chevron-down
 • chevron-left
 • chevron-right
 • chevron-up
 • chevrons-down
 • chevrons-left
 • chevrons-right
 • chevrons-up
 • chrome
 • circle
 • clipboard
 • clock
 • cloud-drizzle
 • cloud-lightning
 • cloud-off
 • cloud-rain
 • cloud-snow
 • cloud
 • code
 • codepen
 • codesandbox
 • coffee
 • columns
 • command
 • compass
 • copy
 • corner-down-left
 • corner-down-right
 • corner-left-down
 • corner-left-up
 • corner-right-down
 • corner-right-up
 • corner-up-left
 • corner-up-right
 • cpu
 • credit-card
 • crop
 • crosshair
 • database
 • delete
 • disc
 • dollar-sign
 • download-cloud
 • download
 • droplet
 • edit-2
 • edit-3
 • edit
 • external-link
 • eye-off
 • eye
 • facebook
 • fast-forward
 • feather
 • figma
 • file-minus
 • file-plus
 • file-text
 • file
 • film
 • filter
 • flag
 • folder-minus
 • folder-plus
 • folder
 • framer
 • frown
 • gift
 • git-branch
 • git-commit
 • git-merge
 • git-pull-request
 • github
 • gitlab
 • globe
 • grid
 • hard-drive
 • hash
 • headphones
 • heart
 • help-circle
 • hexagon
 • home
 • image
 • inbox
 • info
 • instagram
 • italic
 • key
 • layers
 • layout
 • life-buoy
 • link-2
 • link
 • linkedin
 • list
 • loader
 • lock
 • log-in
 • log-out
 • mail
 • map-pin
 • map
 • maximize-2
 • maximize
 • meh
 • menu
 • message-circle
 • message-square
 • mic-off
 • mic
 • minimize-2
 • minimize
 • minus-circle
 • minus-square
 • minus
 • monitor
 • moon
 • more-horizontal
 • more-vertical
 • mouse-pointer
 • move
 • music
 • navigation-2
 • navigation
 • octagon
 • package
 • paperclip
 • pause-circle
 • pause
 • pen-tool
 • percent
 • phone-call
 • phone-forwarded
 • phone-incoming
 • phone-missed
 • phone-off
 • phone-outgoing
 • phone
 • pie-chart
 • play-circle
 • play
 • plus-circle
 • plus-square
 • plus
 • pocket
 • power
 • printer
 • radio
 • refresh-ccw
 • refresh-cw
 • repeat
 • rewind
 • rotate-ccw
 • rotate-cw
 • rss
 • save
 • scissors
 • search
 • send
 • server
 • settings
 • share-2
 • share
 • shield-off
 • shield
 • shopping-bag
 • shopping-cart
 • shuffle
 • sidebar
 • skip-back
 • skip-forward
 • slack
 • slash
 • sliders
 • smartphone
 • smile
 • speaker
 • square
 • star
 • stop-circle
 • sun
 • sunrise
 • sunset
 • tablet
 • tag
 • target
 • terminal
 • thermometer
 • thumbs-down
 • thumbs-up
 • toggle-left
 • toggle-right
 • tool
 • trash-2
 • trash
 • trello
 • trending-down
 • trending-up
 • triangle
 • truck
 • tv
 • twitch
 • twitter
 • type
 • umbrella
 • underline
 • unlock
 • upload-cloud
 • upload
 • user-check
 • user-minus
 • user-plus
 • user-x
 • user
 • users
 • video-off
 • video
 • voicemail
 • volume-1
 • volume-2
 • volume-x
 • volume
 • watch
 • wifi-off
 • wifi
 • wind
 • x-circle
 • x-octagon
 • x-square
 • x
 • youtube
 • zap-off
 • zap
 • zoom-in
 • zoom-out

More icons from SeedThemes

 • s-user
 • Facebook icon s-facebook
 • Twitter icon s-twitter
 • LINE icon s-line
 • YouTube icon s-youtube
 • Messenger icon s-messenger
 • Vimeo icon s-vimeo
 • Pinterest icon s-pinterest
 • LinkedIn icon s-linkedin
 • Apple icon s-apple
 • Google Play icon s-googleplay
 • WordPress icon s-wordpress