ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคณะก้าวหน้า

ร่วมค้นหาอนาคตใหม่ให้ไทยทุกคน

กรุณาสแกน QR code เพื่อสนับสนุน

ขั้นตอนการชำระเงินโดยใช้ QR code ผ่าน mobile banking application
  1. หากหน้านี้อยู่บนโทรศัพท์มือถือของคุณที่กำลังจะใช้เป็นเครื่องที่ทำการบริจาคผ่าน mobile banking application ให้ทำการเลื่อนขึ้นไปจับภาพหน้าจอโดยให้เห็น QR code ทั้งหมดไว้ก่อน
  2. เข้าสู่ระบบ mobile banking application
  3. เลือกเมนู โอนเงิน หรือ upload QR หรือ scan QR
  4. ใช้โทรศัพท์มือถือ upload QR ที่จับภาพหน้าจอไว้ก่อนหน้า หรือ scan QR ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้
  5. ตรวจสอบชื่อบัญชีว่าตรงกับชื่อบัญชีข้างต้นหรือไม่
  6. เมื่อทำรายการเรียบร้อย หน้าจอจะแสดงผลสำเร็จ