คิดไปข้างหน้า

350 ฿

หนังสือเล่มนี้คือผลผลติของการเดินทาง 4 ปี บนเส้นทางการเมืองของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” มันบันทึกความคิดที่ตกผลึกบ้าง ไม่ตกผลึกบ้างของเขาไว้ ในรูปแบบข้อเสนอหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อตรวจสอบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองต่าง ๆ

สั่งซื้อผ่าน Shopee