จนกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน

400 ฿

รวมคำอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร บทสัมภาษณ์ คำปราศรัย และการบรรยาย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึง เดือนธันวาคม 2564 ผ่านเหตุการณ์ช่วงสามเดือนสุดท้ายของชีวิตในสภาผู้แทนราษฎรของ ปิยบุตร แสงกนกกุล

สั่งซื้อผ่าน Shopee