เกิด: 18 ตุลาคม 2517 (ค.ศ. 1974) กรุงเทพมหานคร อายุ 45 ปี  

ไกลก้องทำงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคมมาโดยตลอด เขาคือหนึ่งในผู้ที่ผลักดันเรื่องรัฐเปิดเผย (Open Government) และ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมมากว่า 20 ปี และเคยร่วมงานกับองค์การนานาชาติหลายหน่วยงาน

เขาเป็นผู้ริเริ่มกิจกรรม FWP Hackathon ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ เพื่อให้คนทั่วไปร่วมกันค้นหาข้อมูลสาธารณะเพื่อนำมารวบรวมเปิดเผยให้ประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ ไกลก้องเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้คนมีส่วนร่วมกับการเมืองมากขึ้น การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะทำให้ประชาชนได้มีส่วนในการทำงานและตรวจสอบรัฐบาล