เกิด: 18 มิถุนายน 2512 (ค.ศ. 1969) จังหวัดเชียงใหม่ อายุ 50 ปี

หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เยาวลักษณ์เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทั่งเกิดวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 เธอจึงย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าศึกษาต่อในสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นเริ่มงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพายัพ ก่อนจะมาสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จนได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน เธอมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับชุมชนจำนวนมาก อาทิ การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการลงพื้นที่ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนในภาคเหนือมากว่า 15 ปี

กระนั้นก็ตาม เยาวลักษณ์รู้สึกว่าการทำงานวิชาการเพียงด้านเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์ของตัวเองที่ต้องการเห็นสังคมก้าวไปข้างหน้าได้มากพอ จนเมื่อได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่เมื่อแรกเริ่ม เธอจึงไม่ลังเลใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง