เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ 

เกิด: 30 กันยายน 2512 (ค.ศ. 1969) จังหวัดนครศรีธรรมราช อายุ 50 ปี 

เจนวิทย์เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาเป็นครูประชาบาล มารดาเป็นชาวสวน เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคมผ่าน มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนคนหนุ่มสาว ที่เขาเองเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง

เจนวิทย์หันมาสนใจการเมือง เมื่อพี่ชายของเขาซึ่งเข้าร่วมเป็นแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงพฤษภา 35 ได้เล่าประสบการณ์การเคลื่อนไหวและสถานการณ์ทางการเมืองให้ฟังเมื่อเดินทางกลับมาบ้านเกิด ต่อมาพี่ชายของเขาตัดสินใจลงสมัครสมาชิกวุฒิสภา เจนวิทย์ได้เข้าทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานให้กับทีมหาเสียงในการเลืกอตั้งสมาชิกวุฒิสภาปี 2551 เมื่อพี่ชายได้รับการเลือกตั้ง เขาจึงได้เข้ามาช่วยงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน แต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในรัฐสภา เพราะเกิดการรัฐประหาร 2549 ขึ้นเสียก่อน