เกิด: 2 เมษายน พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) จังหวัดอุดรธานี อายุ 65 ปี

สุรชัยเติบโตมาในครอบครัวข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันแม้อยู่ในวัยเกษียณแล้ว แต่มุ่งมั่นตั้งใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำงานให้บ้านเมืองอย่างเต็มที่ 

เขาจบการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นจึงไปศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ สอบเป็นปลัดอำเภอได้ในปี พ.ศ.2522 และไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ทางด้านบริหารรัฐกิจ ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการพัฒนางานทะเบียนโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์