เกิด: 1 มกราคม 2502 (ค.ศ. 1959) จังหวัดปัตตานี อายุ 61 ปี

อาจพูดได้เลยว่า อดีตพรรคอนาคตใหม่ เป็นพรรคการเมืองที่มีปีกแรงงานเข้มแข็งไปด้วยประสบการณ์มากที่สุดพรรคหนึ่ง และผู้ที่มีส่วนสร้างความเข้มแข็งนี้ก็คือ สุนทร บุญยอด เจ้าหน้าที่สภาองค์กรลูกจ้าง สภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2548 – ปัจจุบัน) ที่เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมจดจัดตั้งพรรค จากผู้นำแรงงานสู่เวทีการเมือง สิ่งที่อยู่ในใจสุนทรมาตลอด คือสังคมที่มีความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นสังคมที่ไม่แบ่งแยกผู้คนด้วยชนชั้น