พลโทพงศกร รอดชมภู 

เกิด: 11 ตุลาคม 2498 (ค.ศ. 1955) อายุ 64 ปี

พงศกร รอดชมภู เกิดมาในครอบครัวที่ทั้งบิดาและมารดาเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เขาจึงค่อนข้างใกล้ชิดกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น แต่เมื่อเติบโตได้เลือกเรียนในสายทหาร โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร พงศกรก็ได้พบว่ามีเพื่อนทหารอีกจำนวนมากที่มีความคิดเห็นทางสังคมและการเมืองไปในทางประชาธิปไตยใกล้เคียงกัน ประกอบกับเมื่อเข้าเรียนปีแรกก็ได้พบเจอเหตุการณ์ที่ต่อมากลายเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สำคัญ นั่นคือ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ตามลำดับ

ตั้งแต่เรียนจบในสายนี้ เขาเข้าไปทำงานในหน่วยที่มีความเชื่อมโยงกับการยึดอำนาจรัฐประหาร ได้รับรู้ข่าววงในตลอดเวลา รวมทั้งตลอดหลายปีที่ทำงานอยู่นั้นเป็นช่วงของการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ยิ่งทำให้เห็นแนวคิดของฝ่ายความมั่นคงอย่างชัดเจน

หลังจากนั้นพงศกรได้ศึกษาต่ออีกหลายด้านในอีกหลายสถาบัน ได้เห็นภาพใหญ่ของประเทศ ทำให้เกิดความเชื่อว่า ถ้าจะเปลี่ยนสังคมไทยให้ดีขึ้นได้จริง ก็ต้องให้คนเล็กคนน้อยเติบโตแข็งแรง มีอำนาจจัดการในส่วนที่ควรจัดการได้ ไม่ใช่ระบบที่รวบอำนาจทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลาง

เขาเคยเข้าไปมีส่วนร่วมเรื่องการกระจายอำนาจ เคยทำงานเป็นรองเลขา สมช. ได้พบเห็นภาพรวมว่าเราไม่มั่นคงอะไรเลย เพราะไม่มีการบูรณาการกันของข้อมูลอย่างที่ควรจะเป็น โดยส่วนตัวแล้ว พงศกรเชื่อมั่นว่าความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และนโยบายสาธารณะที่เขามีอยู่สามารถนำมาใช้ในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของสังคมไทยได้