เกิด: 10 พฤศจิกายน 2500 (ค.ศ. 1957) อายุ 62 ปี

อาจารย์ชำนาญเป็นอาจารย์พิเศษด้านการเมืองและกฎหมาย ในเวลาเดียวกันก็เป็นนักสิทธิมนุษยชนที่มุ่งมั่นในหลักการเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นอดีตประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย อีกด้วย

สิ่งที่ทำให้ชำนาญเป็นที่รู้จักอีกอย่างก็คืองานบทความเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง กฎหมาย และประเด็นสิทธิ์ ซึ่งเผยแพร่ในสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องยาวนาน เขายังเคยเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน – เครือข่ายวิชาการและเว็บไซต์ที่มีจุดมุ่งหมายให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเสมอหน้า

ปัจจุบันชำนาญยังเป็นคณะทำงานความเป็นธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) รวมทั้งยังเป็นพยานในหลายคดีที่เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารปี 2557 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองไทยแห่งมหาวิทยาลัยกูแตนเบิร์ก สวีเดน (University of Gothenburg) และอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาถูกพูดถึงในวงกว้าง นั่นก็คือการเป็นผู้ยกร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร ซึ่งกลายเป็นต้นแบบจังหวัดจัดการตนเองที่แพร่หลายไปกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ ยืนยันหลักการกระจายอำนาจ ลดสิ่งที่เรียกว่าราชการรวมศูนย์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม

ชำนาญ จันทร์เรือง ถูกศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี พร้อมคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นผลให้การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของเขา (24 มีนาคม 2562 – 21 กุมภาพันธ์ 2563) สิ้นสุดลงด้วยพร้อมกัน