ชัน ภักดีศรี 

เกิด: 29 มิถุนายน 2519 (ค.ศ. 1976) จังหวัดขอนแก่น อายุ 43 ปี

ชันมาจากครอบครัวชาวนาภาคอีสาน เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความยากลำบาก ความขาดแคลนการเข้าถึงโอกาสของผู้คนอีกมากมายในประเทศไทย เพราะเขาเองก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนนั้น

เมื่อครั้งเรียนจบชั้นประถมศึกษาเขาเกือบไม่ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อ ครอบครัวขาดทุนทรัพย์และโอกาส ต้องอาศัยทุนการศึกษา และคงพูดได้เลยว่าเติบโตมากับความช่วยเหลือของกลุ่มครูนักพัฒนาและมูลนิธิดวงประทีป จนกระทั่งได้เรียนวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล อย่างที่อยากเรียน แต่เมื่อเรียนจบ อาชีพวิศวกรกลับไม่ใช่คำตอบของชีวิต

เขาเลือกที่จะตอบโจทย์ตัวเอง ด้วยการกลับสู่ชนบท ทำงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่นเป็นผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานพื้นที่สนับสนุนทุนการศึกษาเด็ก ทุนภาคอีสานเหนือ เป็นผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร ชาวนามหาชนจำกัด ฯลฯ ด้วยความหวังว่าชีวิตของผู้คนรวมทั้งคนรุ่นต่อๆ ไปจะดีขึ้น ดีกว่าสิ่งที่เขาพบเจอมาตั้งแต่เกิด 

เมื่อตอนที่เข้าร่วมกับอดีตพรรคอนาคตใหม่นั้น ชันเชื่อมั่นว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความหวังของเขาเป็นจริงและจับต้องได้ เขาจึงเต็มใจอย่างยิ่งที่จะก้าวเดินต่อไปกับคณะก้าวหน้า