กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

เกิด: 10 กุมภาพันธ์ 2527 (ค.ศ. 1984) กรุงเทพมหานคร อายุ 36 ปี

คนส่วนใหญ่ที่รู้จักครูจุ๊ย (Juice) หรือ กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ จะนึกถึงสิ่งหนึ่งควบคู่กันไปด้วยเสมอ นั่นคือ การศึกษาฟินแลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นการศึกษาที่มีระบบที่ดีที่สุดในโลก ครูจุ๊ยไม่ได้รู้จักการศึกษาแบบฟินแลนด์แค่ในภาคทฤษฎีเท่านั้น เธอยังเป็นนักเรียนเก่าฟินแลนด์ตัวจริงที่มีโอกาสได้สัมผัสระบบที่ว่านี้ตั้งแต่การเป็นนักเรียนมัธยม และยังได้กลับไปเรียนที่นั่นอีกครั้งในฐานะนักศึกษาปริญญาโทด้วย

กุลธิดาจึงเป็นเสมือนแหล่งข้อมูลที่มีชีวิตของการวางนโยบายด้านการศึกษาของอดีตพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งอดีตพรรคพยายามอย่างยิ่งที่จะสร้างระบบการศึกษาฟรีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและในยุคสมัยที่ผ่านมา ด้วยความเชื่อที่สอดคล้องไปกับแนวนโยบายอื่นๆ ของอดีตพรรคที่ว่า ความเท่าเทียมของการเข้าถึงการศึกษาไม่ได้สร้างแต่คุณภาพประชากรแบบยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย