แถลงการณ์จากประธานคณะก้าวหน้า กรณีผลการเลือกตั้ง อบจ. 2563