11 จังหวัดที่มีเฉพาะผู้สมัคร ส.อบจ. เลือกตั้งท้องถิ่น

 ขอนแก่น / เชียงราย / น่าน / บุรีรัมย์ / ประจวบคีรัขันธ์ / มหาสารคาม / ยะลา / ลำปาง / ลำพูน / ศรีสะเกษ / สุพรรณบุรี