How to use website

วิธีสร้างโพสใหม่

ใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่ม บทความ หรือความเคลื่อนไหว ลงในเว็บไซต์

 1. เข้าสู่ระบบหลังบ้าน wp-admin
 2. กด เรื่อง > เขียนเรื่องใหม่ จากเมนูซ้ายมือ
 3. ในหน้าเขียนเรื่องใหม่ ให้ใส่ชื่อบทความ โดยใส่เฉพาะชื่อบทความ ไม่ต้องใส่คนเขียนหรือคอลัมภ์ในนี้
 4. พิมพ์เนื้อหาหรือคัดลอกข้อความ เฉพาะในส่วนของข้อความมา
 5. การใส่รูปภาพ ให้กด เพิ่มบล็อค > รูปภาพ > อัปโหลด แล้วเลือกภาพในเครื่อง โดยรูปภาพไม่ควรมีขนาดภาพเกิน 2MB และความกว้างไม่ควรเกิน 1400px (ขนาดของภาพจะมีผลมากต่อความเร็วในการเปิดดู)
 6. หาภาพเล็กไป ให้ปรับขนาดของรูปภาพที่ 750px จะเต็มขนาดของบทความปกติ
 7. กดใส่ Youtube ให้นำ url ของคลิป Youtube แปะได้เลย เครื่องเล่นจะมาอัตโนมัติ
 8. การเลือกหมวดหมู่ จะสำคัญมากเพราะส่งผลต่อชื่อ url ของบทความนั้นๆ โดยให้กดคำว่า เอกสาร ที่เมนูขวามือ เปิดขยายแถบหมวดหมู่ (หากถูกย่อไว้) แล้วเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการ หรือพิมพ์ค้นหาในช่องได้เลย โดยไม่ต้องติ๊กเลือก บทความ เพราะคอลัมภ์ต่างๆ อยู่ใต้บทความอยู่แล้ว จะเกิดหมวดหมู่ซ้ำซ้อนและส่งผลต่อ url ได้
 9. หากต้องการสร้าง หมวดหมู่ ใหม่ ให้กด สร้างหมวดหมู่ใหม่ แล้วใส่หมวดหมู่เช่นชื่อคอลัมภ์ แล้วเลือกหมวดหมู่หลักเป็น บทความ โดยพยายามตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่กระชับ สั้น เพื่อเป็น url ก่อน จากนั้นหลังจากทำบทความเสร็จจึงค่อยไปแก้ชื่อหมวดหมู่ เป็นข้อความที่ต้องการ
 10. การใส่ภาพหัวเรื่อง ให้กดคำว่า เอกสาร ที่เมนูขวามือ เปิดขยายแถบรูปประจำเรื่อง (หากถูกย่อไว้) แล้วกด กำหนดรูปประจำหน้า จากนั้นเลือกภาพหรืออัปโหลดภาพ
 11. การใส่ผู้เขียน ในเวอร์ชั่นนี้จะมีการแก้ผู้เขียนในหน้าบทความ 2 จุด ซึ่งจุดที่ใช้ได้จริงๆ คือในเมนูขวามือ เมนูเอกสาร และเลื่อนมาล่างสุดจะเจอกับคำว่า ผู้เขียน ในแก้ในจุดนี้ หากแก้จุดบนจะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
 12. กด เผยแพร่ ปุ่มสีฟ้า ขวามือบนเพื่อเผยแพร่
 13. กด ดูเรื่อง หรือเข้าหน้าแรกเว็บไซต์ ท่านจะพบบทความถูกเผยแพร่ทันที

วิธีแก้ชื่อหมวดหมู่

 1. เมนูซ้ายมือ เลือก เรื่อง>หมวดหมู่
 2. กดชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข
 3. แก้ไขชื่อหมวดหมู่ได้เลย แต่ slug จะปรากฎใน url บทความ ไม่แนะนำให้แก้ถ้าไม่จำเป็นเพราะถ้ามีบทความอยู่ ลิงค์ที่เคยแชร์ไปจะเปลี่ยน

วิธีเพิ่มผู้ใช้ / ผู้เขียน

 1. เข้าสู่ระบบหลังบ้าน wp-admin
 2. ในเมนูซ้ายมือ เลือก ผู้ใช้
 3. สำรวจก่อนว่ามีผู้ใช้รายนั้นหรือยัง หากยัง กด เพิ่มผู้ใช้ใหม่ ที่บริเวณด้านบนของเว็บไซต์
 4. กรอก ชื่อผู้ใช้ อีเมล
 5. ในกรณีที่ต้องการเพิ่มคนเขียนที่ไม่ได้มีการล็อกอินจริงทันที ให้เลือกบทบาทเป็น ผู้เขียน และอัปโหลดภาพประจำตัว ขนาด 500×500 หรือขนาดเล็กกว่านี้เล็กน้อยได้ แต่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ในกรณีที่เป็นทีมงานที่ต้องเข้าสู่ระบบ ให้กำหนดรหัสผ่านแล้วคัดลอกให้ทีมงานที่ต้องการ
 6. กด เพิ่มผู้ใช้ ปุ่มสีฟ้า
 7. ในกรณีนักเขียน หลังบันทึกแล้ว ให้กดไปยังหน้าแก้ไข โดยกดที่ชื่อของนักเขียนคนนั้น แล้วเลื่อนหา ข้อมูลชีวประวัติ เพื่อแก้ไขข้อมูลชีวประวัติของนักเขียน เพื่อจะได้แสดงผลในหน้าบทความ