ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว

การสนับสนุนของคุณจะเป็นพลังสำคัญให้พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจทำงานทางความคิด ผลิตผลงาน สร้างสรรค์กิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่เป็นของทุกคน และขับเคลื่อนสังคมไปด้วยความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมที่อนาคตใหม่เป็นของประชาชนทุกคนอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้เราก้าวไปสู่อนาคตใหม่ที่สังคมไทยก้าวหน้า และประเทศไทยก้าวไกลไปด้วยกัน

ขอบคุณที่สนับสนุนมูลนิธิคณะก้าวหน้า

รายการที่คุณบริจาคเลขที่ #

รายการ
จำนวนเงิน
สนับสนุนมูลนิธิคณะก้าวหน้า
0 ฿

บริจาคโดย

ชื่อ
อีเมล
เบอร์โทร Invalid phone number

หมายเหตุ

  • 1. เอกสารจะจัดส่งทางอีเมลที่แจ้งไว้ในภายหลัง
  • 2. สามารติดตามเอกสารได้ผ่านการอ้างอิงเลขที่การรับบริจาค (ตัวอย่าง #)

กลับหน้าหลัก