หลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบและกรรมการบริหารพรรคถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา 10 ปีโดยคน 7 คนที่ใส่ชุดครุยบนบัลลังก์ในชื่อ “ศาลรัฐธรรมนูญ” พวกเราได้ก่อตั้ง คณะก้าวหน้า เพื่อสานต่อการรณรงค์ในประเด็นที่พรรคอนาคตใหม่เริ่มต้นทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการมรดกรัฐประหาร ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปกองทัพ ยุติรัฐราชการรวมศูนย์-ทวงคืนอำนาจสู่ท้องถิ่น การทลายทุนผูกขาด การปฏิรูปที่ดิน ฯลฯ


การรณรงค์ในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ จำเป็นต้องทำงานทางความคิด เปลี่ยนความคิดจิตใจของคนที่ยังไม่เห็นด้วยให้มาเห็นด้วย ให้ประเด็นเฉพาะของคนบางกลุ่มกลายเป็นประเด็นทั่วไปของคนทุกคน ให้คนที่ยังไม่เห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญเห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญที่กระทบกับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้วงเวลาหัวต่อหัวเลี้ยวเช่นนี้ที่ “สิ่งเก่ากำลังตายแต่ยังไม่ตาย สิ่งใหม่กำลังเกิดแต่ยังเกิดไม่ได้” ย่อมเป็นจังหวะสำคัญ เปิดโอกาสให้เราได้ต่อสู้แย่งชิงทางความคิด เพื่อให้ “สิ่งเก่าตายไป และให้สิ่งใหม่ได้เกิด”


การเอาชนะทางการเมือง การแย่งชิงสถาปนาอำนาจนำใหม่ การสร้างความยินยิมพร้อมใจไม่สามารถทำได้ด้วยกำลังทางกายภาพ หากทำได้จริง คนถืออาวุธ คนมีกองกำลัง ย่อมครอบงำความคิดจิตใจคนได้เบ็ดเสร็จโดยไม่ต้องใช้กำลังบังคับ ไม่ต้องใช้กฎหมาย ศาล ทหาร ตำรวจ คุก เช่นเดียวกัน จำนวน ตัวเลข เสียงข้างมากในสภา แต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำได้ หากทำได้จริง พรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างมาก ย่อมตัดสินใจใดๆ โดยใช้มือในสภาได้เบ็ดเสร็จโดยไม่มีแรงต่อต้านหรือไม่ถูกโค่นล้ม


ตรงกันข้าม การเอาชนะทางการเมือง การแย่งชิงสถาปนาอำนาจนำใหม่ การสร้างความยินยอมพร้อมใจ บังเกิดได้ด้วยการเอาชนะทางความคิด !!!
คณะก้าวหน้ามอบภารกิจให้ผมรับผิดชอบเรื่องการทำงานทางความคิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการนี้ เราได้ตั้งพื้นที่การศึกษาขึ้นมา ให้ชื่อว่า Common School

คำว่า “Common” ใน Common School นี้ ต้องการหมายถึง 3 ความหมาย ได้แก่ ความหมายแรก Common คือ สามัญชนคนทั่วไป ความหมายที่สอง Common คือ ร่วมกัน และความหมายที่สาม Common คือ common sense หรือ สามัญสำนึก รวมความ Common School ก็คือ สถานที่หรือพื้นที่เพื่อการศึกษาที่มุ่งทำงานทางความคิดเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของผู้คน สำหรับสามัญชนคนทั่วไป และเป็นของทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
.
ตลอดปีที่ผ่านมา Common School ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
โครงการ #อ่านเปลี่ยนโลก หรือ “Reading Revolution” ที่คัดหนังสือประวัติศาสตร์ ปรัชญาการเมือง วรรณกรรม เศรษฐศาสตร์ ที่มีเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจหรือเปิดมุมมองใหม่ให้ผู้อ่าน รวม 21 ปก โดยเปิดให้ยืมอ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดูรายชื่อหนังสือทั้ง 21 ปกได้ที่นี่ https://pgmf.in.th/art…/common-school/3350/
ยืมหนังสือได้ฟรีที่นี่ : https://form.jotform.com/202662276023449

โครงการ Reading Group นำหนังสือที่น่าสนใจ มาตั้งวงสนทนากันระหว่างผู้เขียน ผู้แปล ผู้อ่าน นักวิชาการ ผู้สนใจจากแวดวงต่างๆ เพื่อสร้างชุมชนนักอ่านของ Common School ขึ้น

โครงการ #กองทุนก้าวหน้า หรือ Progressive Fund ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปขอทุนเพื่อทำโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นประชาธิปไตย ความหลากหลายทางเพศ ชาติพันธุ์ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อม เสรีภาพในการแสดงออก ปัญหาที่ดิน ทุนผูกขาด ยุติรัฐราชการรวมศูนย์ ปฏิรูปกองทัพ ศาลและกระบวนการยุติธรรม ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ
.
สมัครกองทุนก้าวหน้าได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2564 https://airtable.com/shrEgv3PuLaDbN3gl
.
โครงการ Awaken Land ค่ายสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ไม่ยอมจำนน ตั้งแต่อายุ 15-25 ปี

โครงการ Common School on Tour การเดินสายอภิปรายพูดคุยในประเด็นสำคัญ ตามจังหวัดต่างๆ

โครงการนำคำหรือข้อความคิดสำคัญมาอธิบายถอดรื้อใหม่ให้เข้าใจง่ายในรูปแบบคลิปวีดีโอ เช่น กษัตริย์ รัฐ กองทัพ Universal Basic Income กรรมสิทธิ์ กระจายอำนาจ ฯลฯ
รับชมได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=AyFBZShDDS4


ย้อนกลับไปสมัยพรรคอนาคตใหม่ยังคงมีชีวิตอยู่ เราน่าจะเป็นพรรคการเมืองไม่กี่พรรคในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ให้ความสำคัญกับความรู้และงานวิชาการมากพอๆ กับการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งและงานในสภา เราจัดรายการ ‘ตลาดวิชาอนาคตใหม่’ เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและนักวิชาการ มาบรรยายห้องเรียนออนไลน์ ในหัวข้อสำคัญ เช่น รัฐธรรมนูญ นิติวิทยาศาสตร์ รัฐสวัสดิการ การทำบัญชี งบประมาณแผ่นดิน ภาษี และประวัติศาสตร์การเมือง เป็นต้น

ในปีนี้ Common School และคณะก้าวหน้า ขอสานงานต่อ นำ “ตลาดวิชาอนาคตใหม่” กลับมาอีกครั้ง เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับคนทุกคนในการเข้าถึงความรู้

ตลาดวิชาอนาคตใหม่ มีวัตถุประสงค์ “5 ท” ได้แก่ ทั่วไป ทั่วถึง เท่าเทียม ทันโลก และทางเลือก


“ทั่วไป” ทุกคน ไม่ว่ามีวุฒิการศึกษาใด ไม่ว่าผ่านหลักสูตรการศึกษาใด ไม่ว่าผ่านการศึกษาในระบบมาหรือไม่ ไม่ว่าวัยใด อายุเท่าไร ฟังการบรรยายได้ทั้งหมด
“ทั่วถึง” ทุกคน ไม่ว่าอยู่ที่ใด เวลาใด สามารถเข้าฟังการบรรยายได้ จะฟังสดหรือฟังย้อนหลัง จะฟังแล้วกลับมาฟังใหม่ ได้เสมอ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ Common School ทั้งทางเพจ Facebook YouTube หรือ พอดแคสต์
“เท่าเทียม” ทุกคน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียนจ่ายค่าเทอม ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดทั้งสิ้น
“ทันโลก” เนื้อหารายวิชาต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนได้เท่าทันกับโลก ผ่านการรู้จักอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน มุ่งสู่อนาคต“ทางเลือก” เนื้อหารายวิชาต่างๆ มีความก้าวหน้า และอาจไม่ปรากฏในแบบเรียนหรือหลักสูตรทางการของรัฐไทย เราเชื่อมั่นว่าการศึกษาไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา แบบที่เราคุ้นเคยกันเท่านั้น ตลาดวิชาอนาคตใหม่นี้จึงเป็นทางเลือกคู่ขนานไปกับการศึกษาในระบบ


สำหรับรูปแบบการบรรยายนั้น Common School จัดการบรรยายสาธารณะ ให้ผู้เรียนฟังการบรรยายสดที่ห้องบรรยาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 หรือกรณีที่ผู้บรรยายไม่สามารถเดินทางมาบรรยายที่ห้องบรรยายได้ เราจะจัดการบรรยายผ่านทาง Zoom ไปก่อน ในกรณีที่ห้องบรรยายมีผู้เข้าฟังเต็ม หรือใครที่ไม่สามารถเดินทางมาฟังการบรรยายที่ห้องบรรยายได้ ก็สามารถฟังการบรรยายทางการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์จากทางเพจ Facebook Common School ได้ สำหรับใครที่ไม่สามารถฟังการบรรยายสดได้ หรือฟังไปแล้วต้องการทบทวนอีก ก็สามารถฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube ของ Common School


นอกจากนี้ ในการบรรยายแต่ละวิชาหรือหัวข้อ ผู้บรรยายจะแนะนำเอกสารอ่านประกอบการบรรยาย และทาง Common School ก็จะจัดเตรียมเอกสารให้ดาวน์โหลดและจัดเตรียมหนังสือให้ยืมผ่านทางห้องสมุดของ Common School ด้วย

‘ตลาดวิชาอนาคตใหม่’ จะกลับมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม เวลา 09.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live โดยผมจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของ “ตลาดวิชาอนาคตใหม่” ก่อน จากนั้นจะเริ่มต้นการแนะนำวิชาแรก #ประวัติศาสตร์นอกขนบ ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล มาเป็นเจ้าของวิชาและผู้บรรยาย โดยอาจารย์ธงชัยจะพูดถึงวัตถุประสงค์ เค้าโครงการบรรยาย รูปแบบการบรรยาย และให้ผู้ฟังได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงความต้องการและความคาดหวังจากการฟังบรรยายวิชานี้


วิชา “ประวัติศาสตร์นอกขนบ” แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่ สยามยุคกึ่งจักรวรรดิกึ่งอาณานิคม ประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย สยามก่อนสมัยใหม่ และวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ โดยตลอดเดือนมิถุนายนนี้ อาจารย์ธงชัย จะเริ่มต้นบรรยายในภาคแรก สยามยุคกึ่งจักรวรรดิกึ่งอาณานิคม มี 4 คาบ ดังนี้


คาบแรก วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 20.00-22.00 น.
สยามไม่เคยเสียเอกราช หรือ กึ่งอาณานิคม?
คาบสอง วันที่ 12 มิถุนายน เวลา 9.00-11.00 น.
“เสียดินแดน” หรือ จักรวรรดิสยามได้ดินแดน?
คาบสาม วันที่ 16 มิถุนายน เวลา 20.00-22.00 น.
รัฐสมัยใหม่และการปฏิรูปเพื่อเอกราชหรือ?
คาบสี่ วันที่ 19 มิถุนายน เวลา 9.00-11.00 น.
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และมรดก


การบรรยายวิชา ‘ประวัติศาสตร์นอกขนบ’ ของอาจารย์ธงชัย จะดำเนินการผ่านทาง Zoom และเพื่อให้การฟังบรรยายมีประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บรรยายกับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกผู้เข้าฟังการบรรยายครั้งละ 30 คน โดยคัดจากการตอบคำถาม ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 คนนี้จะได้เข้าเรียนในห้อง Zoom ซึ่งสามารถถกเถียงแลกเปลี่ยนตั้งคำถามกับอาจารย์ธงชัย รอติดตามการเปิดรับสมัครในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้!


สำหรับคนอื่นๆสามารถรับฟังการบรรยายได้เช่นกันผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ทางเพจ https://www.facebook.com/commonschoolth และ YouTube ของ Common School https://www.youtube.com/channel/UCq8sUNEct6umxbSui2upXBA


นอกจากวิชาประวัติศาสตร์นอกขนบของอาจารย์ธงชัยแล้ว โครงการตลาดวิชาอนาคตใหม่ยังมีการบรรยายในวิชาอื่นๆ อีกมากซึ่งจะทยอยตามกันมา ขอชวนทุกคนเข้าร่วม “การผจญภัยทางปัญญา” ไปด้วยกันครับ

Author

ปิยบุตร แสงกนกกุล
เลขาธิการคณะก้าวหน้า อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกคน 7 คนใส่ชุดครุยขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์กระทำการในนามของศาลรัฐธรรมนูญลงมติเสียงข้างมากให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 10 ปี